به وب سایت انجمن خوش آمدید
banner
  rss
English فارسی
فصلنامه ها


امکان پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام 

 

به وب سایت انجمن خوش آمدیدرییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در کنگره ارتقای کیفیت علوم آزمایشگاهی: آشنایی با قوانین و مقررات موجب کاهش و پیشگیری از جرایم و تخلفات پزشکی می شود.